OBUG Structuur

De OBUG structuur ziet er als volgt uit:

Aan het hoofd van de OBUG staat het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de OBUG organisatie, die verder bestaat uit een applicatie deel en een technologie deel. Zie onderstaand organisatieschema voor de samenstelling van het dagelijks bestuur.
OBIG Board

Onder het dagelijks bestuur resorteren de Special Interest Groups (SIG's).

De SIG's zijn onderverdeeld in de hoofdtakken.

  • Applicaties
  • Technologie

De applicatie SIG's staan onder leiding van de Executive Vice President Applications, terwijl de Executive Vice President Technology leiding en sturing geeft aan de technologie SIG's. De SIG's zijn volop in beweging en ontwikkeling en vormen het hart van de OBUG. Er worden nog steeds nieuwe SIG's gevormd. Momenteel zijn een aantal vrijwilligers bezig om de SIG BI vorm te geven. Zodra dit is afgerond zal ook deze SIG operationeel worden.

Per 1 november 2015 ziet de structuur voor de applicaties Special Interest Groups er als volgt uit:

applications
 

De technische SIG's zijn nog geheel in opbouw. Omdat de basis van de OBUG vooral voortkomt uit de applicatiehoek, heeft de OBUG bij de technische Special Interest Groups nog een flinke slag te maken. Momenteel zijn we daar volop mee bezig. Samen met Oracle wordt verder vormgegeven aan de SIG structuur op technologie gebied.

Per 1 maart  2014 ziet de structuur voor de technologie Special Interest Groups er als volgt uit:

Technology 


 

.

Publicaties&Archief

Onze partners